Umowy wymagające zachowania formy aktu notarialnego

  Niemal każdy dorosły człowiek zawiera i podpisuje w swoim życiu szereg umów – dotyczących zarówno życia zawodowego, jak i zupełnie prywatnego. Zdecydowana większość z nich nie wymaga obecności notariusza – chociaż warto podkreślić, iż to właśnie akt notarialny nadaje umowie szczególnego znaczenia. Jednakże istnieje szereg dokumentów, przy zawieraniu których niezbędna jest kancelaria notarialna, gdyż obejście tego obowiązku skutkuje ich bezwzględną nieważnością. Umowy w formie aktu notarialnego są wymagane zwłaszcza w przypadku nieruchomości, umów małżeńskich oraz w prawie spółek handlowych.

  Sprawy związane z nieruchomościami

  Większość umów związanych z działaniami na nieruchomościach są dokumentami, które każdorazowo wymagają sporządzenia aktu notarialnego. Wizyta u notariusza jest niezbędna w następujących sytuacjach:

  • kupno i sprzedaż wszystkich rodzajów nieruchomości (domy, mieszkania, działki czy gospodarstwa rolne),
  • darowizny nieruchomości (bez względu na ich rodzaj),
  • sprzedaż prawa do lokalu (spółdzielczego lub własnościowego),
  • przeniesienie lub zrzeczenie się własności nieruchomości,
  • zamiana (na przykład mieszkania),
  • oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste,
  • ustanowienie odrębnej własności lokalu,
  • przekształcenie mieszkania spółdzielczego we własność.

  Dodatkowo należy pamiętać o tym, iż wprawdzie sprawy spadkowe nie wymagają skorzystania z usług notariusza, to w sytuacji, gdy podział spadku dotyczy nieruchomości, wizyta w kancelarii notarialnej jest obowiązkowa.

  Umowy małżeńskie

  Nie wszystkie umowy zawierane przez małżonków wymagają formy aktu notarialnego. Jednakże jest on obowiązkowy w przypadku podpisywania intercyzy, czyli ustanowienia osobnej własności majątkowej. Zawarcie intercyzy bez pośrednictwa notariusza powoduje, iż jej zapisy nie mają wartości prawnej. Co warte podkreślenia – podpisanie intercyzy w kancelarii notarialnej może się odbyć w dowolnym momencie małżeństwa.

  Umowy spółek handlowych

  Prawo gospodarcze obowiązujące w Polsce nie nakłada na przedsiębiorców konieczności podpisywania wszystkich umów w formie aktu notarialnego. Wyjątkiem są pewne dokumenty spółek handlowych, które muszą być zawierane w kancelarii notarialnej. Wśród takich umów znajdują się:

  • umowy spółek (z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowej, partnerskiej i akcyjnej),
  • statuty spółki akcyjnej,
  • uchwały spółek o pomniejszeniu lub zwiększeniu kapitału zakładowego.

  Formę aktu notarialnego muszą także przybierać oświadczenia wspólników o przystąpieniu do spółki i przejęciu udziałów.

  Warte podkreślenia jest także to, iż formy aktu notarialnego wymagają także wszelkie pełnomocnictwa, które są niezbędne do jego ważności (na przykład upoważnienie do kupna lub sprzedaży nieruchomości). Zaniechanie tego obowiązku spowoduje, iż dana umowa nie wywoła skutków prawnych, a tym samym spowoduje, iż będzie ona nieważna.

  Artykuł przy współpracy z Kancelarią Notarialną Mirosława Szury – solidny notariusz z Katowic.

  Czas gotowania w szybkowarze

  Napisz komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *